Máte sa pri teplotách hlboko pod bodom mrazu báť o svoje geotermálne tepelné čerpadlo?

 

Tepelné čerpadloVšeobecne platí, že ak máte kvalitné tepelné čerpadlo, ktorému doprajete pravidelný servis, tak vás súčasné mrazivé počasie nemusí nijak stresovať – tepelné čerpadlo bude schopné vám dodať potrebný objem tepla pri štandardnom výkone a bez rizika poškodenia jednotky umiestnené vo vrte.

Teplota v samotnom vrte je výrazne vyššia než teplota na povrchu. Výrobcovia kvalitných tepelných čerpadiel naviac pripravujú svoje produkty na pokles teploty vo vrte pod bod mrazu použitím odolných materiálov, kvalitnej chladiacej kvapaliny a správnym nastavením výkonu jednotky umiestnenej vo vrte s ohľadom na odhadovanú spotrebu tepla. Štandardom sa taktiež stáva kontrolný mechanizmus monitorujúci výkon geotermálnej jednotky.

Nielen kvalita čerpadla, ale aj kvalita vrtu

O výkone jednotky tepelného čerpadla umiestneného vo vrte samozrejme rozhoduje kvalita samotného vrtu. Z tohoto dôvodu je vhodné vrt realizovať v spolupráci so spoločnosťou, ktorá Vám dodáva tepelné čerpadlo. Tu je tiež vhodné povedať, že geotermálnu jednotku kvalitných tepelných čerpadiel je možné umiestniť hlbšie než jednotky menej kvalitných tepelných čerpadiel. Vo väčšej hĺbke potom nedochádza k tak výraznému poklesu teplôt, ako v plytkom vrte.

Na životnosť a výkon má zásadný vplyv údržba

Aj geotermálne tepelné čerpadlo vyžaduje pravidelný servis. Ideálne každý rok, spravidla však stačí jedna rozsiahla servisná prehliadka raz za dva roky. Pravidelnou údržbou môžete predĺžiť životnosť celej sústavy tepelného čerpadla až o desiatky rokov.

Časť údržby môžete spraviť aj Vy, jedná sa najme o odvzdušnenie vykurovacej sústavy a kontrolu chladiacej kvapaliny. Geotermálne tepelné čerpadlá spravidla disponujú nádobkou, ktorá slúži k distribúcii a cirkulácii chladiacej kvapaliny. Ak sa hladina kvapaliny blíži minimálnym hodnotám, je nutné kvapalinu doplniť.